Примери за вербална комуникация на работното място

За да управлявате успешен бизнес, вашето ръководство трябва ефективно да комуникира с вашия персонал, а вашият персонал трябва ефективно да комуникира с ръководството. Това помага да се избегнат недоразумения, които могат да повлияят на ефективността, производителността и морала на работното място. Предизвикателството обаче е, че има толкова много съвети за комуникацията, че дори намирането на проста дефиниция на комуникацията може да бъде трудна задача. Истината е, че комуникацията е просто вербален и невербален обмен между двама или повече души. В бизнеса има много видове примери за устно общуване, които могат да ви помогнат да преразгледате и усъвършенствате процеса на работното си място за максимална ефективност и удовлетворение на работниците.

Пример за комуникация на работната среща

Срещите са един от най-често срещаните видове примери за устно общуване на работното място. Като собственик на малък бизнес е от съществено значение да съберете екипа си, за да споделяте идеи, да обсъждате проекти и да дефинирате краткосрочни и дългосрочни цели. Срещите предоставят на персонала ви възможност да отговори на всякакви притеснения относно ежедневните им задачи, а също така са идеални за мозъчна атака и изслушване на доклади за състоянието на различни проекти. Като собственик на бизнес трябва да намерите най-доброто място по отношение на честотата на срещите. Например ежедневните срещи може да са необходими само ако имате време за даден проект, но когато сте по нормален график, може би срещите веднъж седмично са достатъчни, за да поддържате бизнеса си по правилния път.

Пример за устно представяне

Примерът на устната презентация е друг уважаван от времето аспект на управлението на бизнес. Презентациите са много разпространени в компаниите, които продават продукти, особено по време на фазата на разработване на продукта. Презентациите се правят от експерти и професионалисти, които могат да говорят точно и конкретно за всеки аспект на продукт или услуга. В някои случаи обаче ще трябва да направите презентация, за да обясните нова стратегия за маркетинг или продажби, която искате да приложите. Независимо от целта си, най-ефективният пример за устна презентация ще включва ясен, прост език и визуални помагала, които ефективно предават посланието.

Пример за разговори между служители

Примерите за устна комуникация между членовете на екипа могат да включват дискусии, включващи проект, дискусии, включващи процедури на работното място, мозъчни атаки или свързани с комуникация конкретни задачи. Например служителите на кафене могат да водят разговори относно поръчка, направена от клиент, или как се прави определена специална кафе напитка. В счетоводна къща двама CPA могат да обсъдят проблемен клиент, който заплашва да напусне фирмата си, и най-добрият начин за разрешаване на този проблем.

Съображения за ефективна комуникация на работното място

Като собственик на бизнес, вие трябва да разберете основната дефиниция за устна комуникация, за да зададете стандарта за това как искате вашето ръководство и персонал да взаимодействат помежду си. Най-важният аспект на дефиницията за устна комуникация за вашия бизнес е яснотата на съобщението. И един от най-ефективните начини за подобряване на тази комуникация е да се гарантира, че сте ясни във всичките си инструкции и обяснения на вашия мениджърски екип. Това им позволява да предадат вашето предвидено съобщение до членовете на персонала. Също така, не забравяйте да установите зрителен контакт, когато говорите с членовете на вашия екип, и да се уверите, че вашите невербални знаци, като мимики и език на тялото, предават правилното послание.