Как да сдвоите iPhone с друг телефон

Понякога може да се наложи бързо да изпратите информация между вашия iPhone и друг мобилен телефон. Bluetooth е бърз и лесен начин, който не изисква използването на данните на нито един от телефоните. Преди да можете да обменяте данни, трябва да сдвоите устройствата. Сдвояването или свързването на телефоните гарантира, че данните, които изпращате, са защитени и изпратени само до предвидения източник. Сигурният обмен гарантира, че гласовите бележки и други свързани с бизнеса данни не се прихващат от нежелани получатели.

1

Активирайте Bluetooth на телефона, който искате да сдвоите с iPhone. Обърнете се към ръководството за потребителя на телефона за помощ. Уверете се, че телефонът е откриваем.

2

Докоснете „Настройки“ на началния екран на iPhone, след което докоснете „Общи“.

3

Докоснете „Bluetooth“. Докоснете превключвателя „Bluetooth“, за да включите функцията. Ще се появи списък с устройства с активиран Bluetooth в обхвата на iPhone.

4

Докоснете името на другия си телефон. Въведете парола, ако бъдете подканени. Може да бъдете подканени да въведете парола на другия си телефон и да въведете отново номера на вашия iPhone като потвърждение.

5

Изчакайте потвърждение, че сдвояването е успешно.