Какъв тип устройства са мишки, принтери, скенери и високоговорители?

Компютърни устройства като мишки, принтери, скенери и високоговорители са известни като периферен хардуер. Тези периферни устройства са допълнително разделени на две категории, входни устройства и изходни устройства. Функцията на периферното устройство определя към коя категория принадлежи.

Устройства за въвеждане

Компютърната мишка и скенерът попадат в категорията на входното устройство. Както подсказва името, устройствата за въвеждане се използват за изпращане на информация до компютъра. Мишката се използва за въвеждане на движенията на курсора, докато скенерът се използва за въвеждане на физически носител в цифров формат.

Изходни устройства

Принтерите и високоговорителите са примери за компютърни изходни устройства. Принтерите извеждат цифрова информация като текстови или графични файлове на физически носител като хартия. Високоговорителите извеждат аудиото от цифрови файлове в звукови вълни.