Средните начални разходи за детски център

Увеличението на доходите на две семейства създаде огромно търсене на услуги, свързани с грижите за деца. Стартирането на детски център може да бъде изгодно; обаче, средните стартови разходи за един могат да варират от 10 000 до 50 000 долара, според Предприемач. Създадените детски заведения обикновено привличат родители на бебета, деца в предучилищна възраст и деца в училищна възраст, които искат да настанят децата си при доставчици на детски градини поради нуждата им да работят извън дома.

Оперативни разходи

Действителните начални разходи за вашия детски център ще зависят от начина, по който решите да създадете и управлявате вашия бизнес. Например изборът на детски център в дома ви ще бъде по-евтин от лизинга или закупуването на сграда или офис. Домашните детски центрове имат по-ниски режийни разходи, включително наем и разходи, свързани с изграждането на комунални услуги и поддръжка. Също така, други фактори, които трябва да се вземат предвид при определяне на началните разходи за детски център, са часовете за гледане на деца; дали сте избрали да доставяте храна за децата; количеството деца, които планирате да настаните; колко планирате да начислите; и съображения за персонала, като заплати и доходи на служители.

Текущи разходи

Self-Help.org казва, че разходите за откриване на детски център, ако поемате съществуващо съоръжение, могат да доведат до поне 55 000 долара разходи за обновяване. Те също така разкриват, че доставките и оборудването могат да струват над 60 долара на дете. Според Self-Help.org образователните консумативи и оборудване могат да възлизат на над 4700 долара. Другите разходи включват маркетингови разходи, мебели и административни разходи; Средствата за самопомощ са осреднили общите разходи за стартиращ детски център на 95 485 долара.

Държавни разпоредби

Всяка държава има свои собствени разпоредби по отношение на изискванията за лицензиране на доставчик на грижи за деца и други изисквания, като квалификацията за законно управление на детско заведение, съотношението учител-дете и изискванията за безопасност на персонала и децата. Вашата държава може да начисли такси, за да се регистрирате като лицензиран център за грижи за деца. Държавите установяват разпоредби за грижа за децата, за да защитят здравето и безопасността на децата. Тези изисквания за грижи за деца са определени от агенцията за лицензиране на деца във вашата държава.

Други ресурси

Националният център за информация и техническа помощ за грижи за деца предоставя информация за лицензиране за всяка държава. Други организации, които могат да предоставят находчива информация, са Националната асоциация за образование на малки деца, Националната асоциация за семейни грижи за деца и Националната асоциация за грижа за децата.