Високият коефициент на оборот на оборотен капитал показва какво?

Оборотният капитал е решаваща съставка за управлението на малък бизнес. Това са парите, с които бизнесът разполага, за да харчи за своите операции след изплащане на сметките и краткосрочните си дългове. Коефициентът на оборот на оборотния капитал измерва колко ефективно даден бизнес използва оборотния си капитал за производство на продажби. По-високото съотношение показва по-голяма ефективност. Като цяло високото съотношение може да помогне на операциите на вашата компания да протичат по-гладко и да ограничи нуждата от допълнително финансиране.

Изчисляване на оборотния капитал

Оборотният капитал е равен на общите текущи активи минус общите текущи пасиви, като и двата се отчитат в баланса. Текущите активи включват парични средства и други ресурси, които очаквате да използвате или конвертирате в пари в рамките на една година, като например вземания и инвентар. Текущите задължения са дългове, които очаквате да изплатите в рамките на една година, като например задължения и краткосрочни заеми. Например, ако вашият малък бизнес има общо $ 700 000 текущи активи и $ 500 000 общо текущи задължения, вашият оборотен капитал е $ 200 000.

Изчисляване на оборота на оборотния капитал

Коефициентът на оборот на оборотния капитал е равен на нетните продажби за годината - или продажбите минус възстановявания и отстъпки - разделени на средния оборотен капитал. Средният оборотен капитал се равнява на оборотен капитал в началото на годината плюс оборотен капитал в края на годината, разделен на 2. Да предположим, че имате 2,1 милиона щатски долара нетни продажби и 200 000 и 400 000 щатски долара оборотен капитал, съответно в началото и края на годината. Средният ви оборотен капитал е $ 300 000. Съотношението на оборота на вашия оборотен капитал е 7, или 2,1 милиона долара, разделено на 300 000 долара.

Определяне на висок коефициент на оборот

Коефициентът на оборот на оборотен капитал обикновено се счита за висок, когато е по-голям от коефициента на оборот на подобни компании в същия бранш. Коефициентите на оборот на конкурентите са добър еталон, тъй като тези компании продават подобни продукти и вероятно имат сходна бизнес структура. Например, ако трима от вашите близки конкуренти имат коефициенти на оборот на оборотен капитал 5,5, 4,2 и 5, вашият коефициент 7 е висок, защото надвишава техния.

Предимства на висок коефициент

Високият коефициент на оборот на оборотен капитал може потенциално да ви даде конкурентно предимство във вашата индустрия. Това показва, че изразходвате оборотния си капитал повече пъти годишно, което предполага, че парите се вливат и излизат от вашия малък бизнес безпроблемно. Това ви дава по-голяма гъвкавост на разходите и може да ви помогне да избегнете финансови проблеми. Ако имате по-голямо търсене на вашите продукти, е по-малко вероятно да страдате от недостиг на материални запаси, който понякога идва с нарастващите продажби.

Съображения

Прекалено високият оборот на оборотния капитал може да подведе. На пръв поглед изглежда, че работите с много висока ефективност, но в действителност нивото на вашия оборотен капитал може да бъде опасно ниско. Много ниският оборотен капитал може да доведе до изчерпване на парите за финансиране на бизнеса ви. Използвайки предишния пример, приемете, че имате същите нетни продажби, но вместо това имате 50 000 долара среден оборотен капитал. Коефициентът ви на оборот би бил 42 - твърде висок за вашата индустрия.