Значението на етиката в организациите

Организационната етика са политиките, процедурите и културата на постъпване на правилните неща пред трудни и често противоречиви въпроси. Етичните теми, които предизвикват организациите, включват, но не се ограничават до дискриминация, социална отговорност и доверителни въпроси. Етичните проблеми и как всяка организация практикува етика са по-важни от всякога, защото социалните медии лесно излагат проблеми, които може да са били отстранени в предишните поколения.

Изгражда позитивна корпоративна култура

Организация, която отделя ресурси за разработване на политики и процедури, които насърчават етичните действия, изгражда положителна корпоративна култура. Моралът на членовете на екипа се подобрява, когато служителите се чувстват защитени срещу отмъщение за лични убеждения. Тези политики включват антидискриминационни правила, политики за отворени врати и равни възможности за растеж. Когато служителите се чувстват добре, че са на работа, общото усещане в организацията е по-положително. Това поражда организационна лоялност и производителност, защото служителите се чувстват добре, когато се явяват на работа.

Повишава доверието на потребителите

Организацията може да загуби доверието на потребителите много бързо с няколко лоши онлайн отзива. Организациите трябва да запазят лоялността на потребителите чрез етични практики, които започват с честни и честни рекламни методи и продължават през целия процес на продажби. Една област, в която организациите могат да загубят доверието на потребителите, е да не спази гаранциите или да се справи негативно с жалбите. Ето защо последователните политики и обучението на служителите са наложителни. Компаниите трябва да насочват служителите към това как да се отнасят към клиентите според основните си ценности.

Когато организацията отдели време да идентифицира какво е важно за потребителите и за целевия пазар, тя е по-способна да задава декларации за стойност и протоколи, за да отговаря на по-високите етични стандарти. Например, дистрибутор на кафе, който се фокусира върху справедливата търговия и устойчивостта на земеделието, изгражда марка, подкрепяща екологичната и социалната отговорност.

Намалява финансовите задължения

Организации, които не разработват политики за етични стандарти, рискуват финансови задължения. Първото задължение е намаляване на продажбите. Например, компания за разработка на недвижими имоти може да загуби интереса и продажбите на клиентите, ако нейното развитие намалява размера на убежище за животни. Това не означава, че една компания трябва да изостави растежа. Намирането на етично отговорна средна позиция е наложително, за да се отклони общественото мнение от корпоративната алчност и към екологичната отговорност.

Минимизира потенциалните съдебни дела

Втората област на финансова отговорност съществува с потенциални съдебни дела. Нито една организация не е освободена от недоволен служител или клиент, който претендира за дискриминация. Сексуалната дискриминация на работното място струва на прехраната изпълнителните директори, политиците и известните личности, тъй като те не се справят по подходящ начин с обвинения и претенции за тормоз. Организациите трябва да поддържат политики и процедури, насочени към различни видове тормоз и дискриминация. Освен това организациите трябва да останат последователни в изпълнението на политиките, занимаващи се с обвинения. Това помага да се намалят несериозните дела, които биха могли да фалират по-малки организации.