7 Функции и ефекти на рекламата

Рекламата прониква в Интернет, мрежова телевизия, ежедневници и крайпътни билбордове. Продукти, услуги и идеи се продават чрез реклама, което позволява на бизнеса да привлече клиенти за своите стоки. Интернет рекламата бързо измества печатната реклама, поради нейното удобство за използване, ефективност на разходите и лекота на разпространение.

Идентифициране на марки и продукти

Продукти, услуги и идеи се продават чрез бизнеси, които се диференцират по идентичността на техните марки. Идентичността на марката се съобщава на обществеността чрез реклама. Потребителите изграждат емоционални взаимоотношения с определени марки, с които стават все по-запознати през годините, благодарение на рекламата.

Предоставяне на информация на потребителите

Рекламата предоставя необходимата информация на потребителите, така че те да знаят какво е на разположение и къде да го купят. Той излъчва информация за продукти, услуги и идеи, продавани на свободния пазар чрез различни медийни портали. Той разкрива специалните характеристики, които се продават, какъв цвят и размер е продуктът и кои магазини го носят.

Убеждаване на потребителите да купуват

Мощните визуални рекламни презентации принуждават потребителите да купуват стоки, услуги и идеи като начин за постигане на емоционална удовлетвореност. Убеждаването е основната мисия на рекламата. Рекламата ви казва как продуктът, услугата или идеята, които обмисляте, ще подобрят живота ви. Според Джеремия О'Съливан Р, автор на "Социалните и културни ефекти на рекламата", рекламата се храни с концепциите за идеология, мит, изкуство, сексуално влечение и религия.

Рекламата влива образи и идеи в продукти и услуги, точно както значенията на продуктите и услугите се вливат в изображения и идеи, отбелязва О'Съливан.

Визуализация на нови тенденции

Прегледите за добродетелите на новите продукти, услуги и идеи мотивират потребителите да ги получат, защото не искат да бъдат пропуснати. Рекламата позволява на потребителите да се насочат към новите тенденции и новите пазари. Те предлагат купони, отстъпки и пробни оферти за нови продукти, услуги или идеи, за да наемат нови клиенти и да подтикнат съществуващите клиенти да опитат нещата. Рекламодателите визуализират нови или подобрени продукти, услуги и идеи за потребителите, за да се обърнат към тяхното чувство, че искат да бъдат запознати с водещите тенденции.

Предварителен преглед на новите тенденции е техника, използвана от рекламодателите, която се възползва от желанията на потребителите да "бъдат в крак с Джоунс", като притежават най-новия и най-добрият продукт, услуга или идея.

Генериране на търсене на продукти

Търсенето, генерирано от реклама, връзки с обществеността и насърчаване на продажбите, „изтегля“ стоките или услугите по канали за разпространение, отбелязва „Справка за бизнеса“. Една от мощните функции на рекламата е да генерира потребителско търсене на конкретни продукти, услуги и идеи чрез рекламни кампании, насочени към аудиторията, която е най-вероятно да ги купи. "Продуктите, услугите и концепциите се продават в обем, според потребителското търсене за тях.

Изграждане на клиентска база

Постоянното качествено рекламиране увеличава лоялността на потребителите към продукт, услуга или идея. Рекламата се стреми да поддържа текущата клиентска база чрез засилване на поведението при закупуване с допълнителна информация за предимствата на марките. Целта на рекламата е да изгради и засили отношенията с клиенти, потенциални клиенти, търговци на дребно и важни заинтересовани страни.

Показване на конкурентни цени

Рекламата показва потребителски стоки с конкурентни цени спрямо текущия пазар, като по този начин обучава потребителите за това какво трябва да струват нещата. Рекламата ви позволява да знаете какво прави конкуренцията, кога е следващата продажба и как можете да получите най-новия купон или отстъпка и се стреми да ви увери, че получавате най-добрата стойност за парите си.