Как да умножим по мощност в Excel

Когато умножавате число по степен, вие всъщност просто умножавате това число само по себе си, брой пъти равен на степента. Това означава, че например 2, умножено по степен 3 е същото като 2 x 2 x 2. Докато основните аритметични символи са сравнително лесни за разбиране в Microsoft Excel, използването на експоненти може да не е толкова очевидно, но програмата го прави да ви даде два различни метода за умножаване на число по степен.

Използване на Карет

1

Отворете електронната таблица на Microsoft Excel 2010, където трябва да умножите число по степен във формула.

2

Кликнете върху клетката, която съдържа вашата формула, след това върху лентата с формули, работеща над електронната таблица. Поставете курсора точно след числото, което искате да умножите по степен.

3

Въведете карета - "^" - в лентата с формули, след това въведете мощността. Например, за да умножите 3 в степен 4, въведете "3 ^ 4" и натиснете "Enter", за да попълните формулата.

Използване на POWER

1

Отворете електронната таблица на Excel 2010, където трябва да умножите число по степен.

2

Кликнете върху празна клетка и въведете следната формула:

= МОЩНОСТ (x, y)

Където "x" е числото, което искате да умножите, а "y" е мощността, по която искате да го умножите.

3

Натиснете "Enter", за да попълните формулата си.