Какви са PR комуникационните инструменти и техники?

Връзките с обществеността са стратегически комуникационен процес, който изгражда взаимноизгодни взаимоотношения между организациите и тяхната общественост, според Американското общество за връзки с обществеността. Малкият бизнес може да използва инструменти и техники за връзки с обществеността, за да комуникира ефективно с клиенти, доставчици, служители, инвеститори и общността. Техниките за връзки с обществеността помагат на предприятията да предлагат на пазара своите продукти и услуги и влияят върху отношението към компанията.

Бакшиш

Инструментите за връзки с обществеността включват изпращане на съобщения за пресата, партньорство с медиите, ефективно използване на социалните медии, комуникация с вашите служители и корпоративна социална отговорност.

Комуникация на нови разработки с прессъобщения

Вестниците, списанията, радиото и телевизията са важни канали за комуникация с клиенти, инвеститори и общността. Ако пуснете нов продукт, например, можете да повишите осведомеността и да стимулирате интереса, като публикувате съобщение за пресата до вестници и списания, които достигат до целевия Ви пазар. Когато искате да привлечете инвеститори, изпратете съобщение за пресата до бизнеса или финансовите редактори на вестници, описващи възможностите за растеж на вашия пазар или значителни нови бизнес печалби. Ако искате да получите публично одобрение за новите си фабрични планове, обяснете икономическите ползи и ползите от заетостта на общността чрез прессъобщения за местните медии.

Партньорство с медиите

Предоставянето на медии с мнения или коментари по важни въпроси може да помогне за повишаване на профила на вашата компания. Поканете редактори и журналисти да интервюират вашия главен изпълнителен директор относно законодателство, което засяга вашата индустрия, например. Помолете вашия технически директор да коментира или напише статия за важна нова технология или материал и да предложи съдържанието на търговските списания. Говорещите ангажименти на конференции или местни бизнес събития, като например търговски камари, също предоставят ценни възможности за демонстриране на експертизата на вашата компания.

Използвайте ефективно социалните медии

Участието в социалните медии ви дава възможност да наблюдавате отношението към вашата компания и да прецизирате стратегията си за връзки с обществеността в отговор. Наблюдавайте препратки към вашата компания или продукти в социалните медии, като Facebook, Twitter или сайтове за преглед на продукти, и отговаряйте както на положителни, така и на отрицателни коментари. Включвайки се в диалог, можете да помогнете за изграждането на положителни нагласи и управлението на репутацията на вашата компания.

Наблегнете на комуникациите със служителите

Комуникацията със служителите е важна дори в малкия бизнес. Информираността на служителите за нови продукти, печалби на клиенти, важни срещи или нови бизнес възможности изгражда положителни нагласи и ангажираност. Можете да използвате бюлетини или страница на служител на вашия уебсайт, за да публикувате подходящи фирмени новини. Изпращането на прессъобщения за бизнес разработки до местни вестници също може да ви помогне да привлечете нови служители, ако разширявате бизнеса си.

Фокус върху социалната отговорност

Доброволчеството за обществени проекти или осигуряването на спонсорство за местни спортни или обществени събития укрепва връзките с обществеността и демонстрира социалната отговорност на вашата компания. Ако вашите продукти или производствени процеси имат въздействие върху околната среда, публикувайте политиките на вашата компания чрез прессъобщения или публични срещи, за да установите своите зелени пълномощия.