Какво е значението на бизнес модела C2C?

C2C е често срещаното съкращение, използвано за описване на сравнително нов бизнес модел, известен като потребител към потребител. Други известни индустриални модели включват бизнес към потребител или B2C и бизнес към бизнес или B2B. Пазарът на C2C се е развил от края на 90-те години до голяма степен благодарение на интернет и електронната търговия. На пазар C2C един потребител купува стоки от друг потребител, използвайки бизнес на трета страна, за да улесни транзакцията.

Примери

Сайтовете за онлайн търгове и други платформи за електронна търговия осигуряват пазар на трети страни, където потребителите могат да купуват и продават стоки. EBay и Amazon.com са двама известни доставчици на C2C на трети страни. EBay е най-добрият аукционен сайт, където хората могат да изброят стоки, за които клиентите да наддават. Amazon.com е най-големият онлайн търговец на дребно. Компанията работи както като B2C, така и като C2C пазар, което означава, че тя продава стоки директно на клиентите и позволява на потребителите да продават стоки сами. Тези фасилитатори на C2C печелят такси или комисиони, като позволяват на продавачите да изброяват и продават стоки чрез своите уебсайтове.