Как да добавите градиент в InDesign

Градиентите са постепенна комбинация от цветове или нюанси от един и същи цвят, които могат да създадат ярки визуални ефекти в проект на InDesign. Можете да използвате градиенти като фонове или фигури във вашия документ или да зададете цвета на текста си от плътен към градиент. Градиентите в InDesign могат да бъдат линейни, където цветът се променя в градиента от едната страна на обекта до другата. Градиентите могат да бъдат и радиални, при които цветът се променя от средата на обекта към страните.

1

Отворете Adobe InDesign. Създайте нов документ или отворете съществуващ документ.

2

Щракнете върху „Window“ и изберете „Swatches“. Щракнете върху иконата „Меню“ на панела Swatches и щракнете върху „New Gradient Swatch“.

3

Въведете име за новия образец в текстовото поле „Име на образец“. Щракнете върху „Линейно“ или „Радиално“ от падащото меню „Тип“. Щракнете върху “RGB” за стоп цвят.

4

Щракнете върху първата цветна спирка под плъзгача „Gradient Ramp“. Плъзнете плъзгачите „Червено“, „Зелено“ и „Синьо“ до първия цвят в градиента. Щракнете върху втората цветна спирка под плъзгача „Gradient Ramp“ и коригирайте цвета, като използвате плъзгачите на цветовете.

5

Щракнете върху иконата „Diamond“ над „Gradient Ramp“ и я плъзнете наляво или надясно, за да промените средата на градиента, където всеки цвят е на 50 процента.

6

Щракнете върху инструмента „Правоъгълна рамка“ или върху инструмента „Елипса“ в лентата с инструменти. Използвайте мишката, за да нарисувате формата на вашия документ. Плъзнете мостра от градиент във формата, за да приложите градиента.

7

Щракнете върху инструмента „Текст“ в лентата с инструменти. Начертайте текстова рамка с мишката. Изберете шрифт и размер на шрифта от панела Свойства в горната част на прозореца. Въведете текста си. Задръжте натиснат бутона на мишката, докато плъзгате по текста, за да го маркирате. Плъзнете мостра с градиент върху маркирания текст, за да промените плътния цвят на градиента на мострата.