Как да добавям мрежи към лист на Microsoft Excel

Решетъчните линии са нещо повече от украса за вашата електронна таблица в Excel. Чрез ясно разграничаване на редовете и колоните на вашите работни листове. мрежата може да ви помогне по-добре да прочетете и разберете бизнес данните, които съдържа. Ако лист, който получавате от колега служител или бизнес сътрудник, няма мрежа, обаче, можете да добавите такъв чрез панела с лента VIEW или СТРАНИЦА НА СТРАНИЦА на Excel.

1

Отворете работната книга на Excel, към която искате да добавите мрежа. Ако вашата работна книга съдържа множество работни листове, изберете раздела за конкретния лист, с който искате да работите.

2

Щракнете върху панела на лентата „ВИЖ“ или „СТРАНИЦА НА СТРАНИЦА“.

3

Поставете отметка в квадратчето "Gridlines", за да се покаже мрежата.

4

Щракнете върху раздела на панела „СТРАНИЦА НА СТРАНИЦА“.

5

Поставете отметка в квадратчето "Печат" в групата лента "Опции за лист". Това ви позволява да отпечатате мрежата заедно с данните за електронната таблица.