Как да се отървем от зоната за маркиране в Word 2007

Използването на Microsoft Word за коментиране на бизнес документи може да бъде идеалният начин да споделите работата между сътрудници или просто да запишете мислите си за нещо, да се отдръпнете от него и след това да се върнете за ново начало. Когато използвате функцията за коментиране на Word 2007, която вмъква маркиращи „балони“, ще забележите, че дебелата колона изблъсква документа ви вляво и заема ценни недвижими имоти на екрана. Тази област за маркиране не е необходима и едно бързо щракване казва на Word 2007 да го премахне от работното ви пространство.

1

Стартирайте Microsoft Word 2007. Щракнете върху бутона Office и отидете до документа със зоната за маркиране, за да го затворите. След като документът се отвори, ще забележите областта за маркиране вдясно, символизирана от сива колона и цветни „балони“ за текстови коментари.

2

Щракнете върху раздела „Преглед“. Щракнете върху горното падащо меню в секцията „Проследяване“ на лентата. Менюто показва „Final: Show Markup“ по подразбиране.

3

Щракнете върху опцията „Final“ от менюто. Разделът за маркиране е премахнат.

4

Като алтернатива можете да премахнете областта за маркиране в Word 2007, като щракнете върху менюто „Показване на маркирането“ в раздела „Проследяване“ на лентата. Задръжте курсора на мишката върху „Балони“ и кликнете върху „Показване на всички редакции вградени“. Балоните, които правят областта за маркиране да се появява и преместват целия документ вляво, изчезват и вместо това се добавят в потока на документа.