Как да използвам автоматично попълване в Word

Microsoft Word 2003 включва функция, наречена „Автотекст“, която съхранява фрази и изречения, които често въвеждате. Когато започнете да пишете съхранена фраза, Word активира функцията за автоматично довършване, известна още като AutoFill, и вмъква цялата фраза. Тази функция беше премахната от по-късните версии на Word, което предполага, че Microsoft е мислил за нейната полезност; но може да спести време, когато пишете определени дълги фрази от текста. Например вероятно често пишете името на вашата компания - добавете запис в автотекст и след това Word ще вмъкне името на компанията, след като въведете първите четири букви.

1

Въведете текста, който искате да се вмъква за автоматично довършване. Например напишете "Ironfoundersson Inc."

2

Маркирайте текста.

3

Щракнете върху "Вмъкване" в лентата с менюта на Word. Изберете „AutoText“ и щракнете върху „New“.

4

Щракнете върху "OK", за да добавите текста.

5

Поставете отметка в квадратчето „Показване на предложения за автоматично довършване“. Щракнете върху „OK“.

6

Въведете "Iron" където и да е във вашия документ. Появява се текст, който предполага, че искате да напишете "Ironfoundersson Inc."

7

Натиснете "Enter", за да вмъкнете "Ironfoundersson Inc." във вашия Word документ.