Прехвърляне на данни от Mac на компютър чрез външен твърд диск

Външните твърди дискове се свързват с компютри чрез универсална серийна шина и съдържат по-голямо количество памет от USB флаш памети. Можете да използвате външен твърд диск за прехвърляне на файлове от вашия Mac към компютър или между други видове компютри. Външните твърди дискове са особено полезни за прехвърляне на голямо количество данни, които няма да се поберат на по-малко устройство за съхранение, като USB флаш устройство или оптичен диск.

1

Свържете външния твърд диск към вашия Mac, като използвате включения в него USB кабел. Свържете малкия край на кабела към устройството, а по-големия към USB порт на вашия Mac.

2

Щракнете двукратно върху иконата на външния твърд диск, която се появява на работния плот на вашия Mac.

3

Плъзнете и пуснете файловете и папките, които искате да прехвърлите, в прозореца на твърдия диск. Можете също да копирате и поставяте файлове или папки в този прозорец.

4

Натиснете и задръжте клавиша “Ctrl”, щракнете върху иконата на твърдия диск на вашия работен плот и щракнете върху “Eject” след завършване на прехвърлянето на файлове.

5

Изключете външния твърд диск от вашия Mac и свържете големия край на USB кабела към USB порт на вашия компютър.

6

Щракнете върху „Старт“, щракнете върху „Компютър“ и щракнете двукратно върху външния твърд диск в прозореца Компютър.

7

Плъзнете и пуснете данните от прозореца на външния твърд диск в папка на вашия компютър. Можете също да изберете файловете, щракнете с десния бутон върху тях и щракнете върху „Копиране“. Щракнете с десния бутон на мишката в целевата папка и изберете „Поставяне“.