Как да шифровате снимки

Шифроването на изображения може да се използва за поставяне на воден знак върху цифрови изображения с цел защита на авторските права и за защита на личните ви изображения от любопитни очи. За изображения, които се съхраняват на лаптопи, смартфони или в облака, криптирането ви дава допълнителен слой сигурност, за да запазите вашите изображения частни. За шифроване на изображения е необходим специален софтуер, който е лесно достъпен като безплатен софтуер, софтуер за споделяне и за продажба в Интернет за всички основни операционни системи.

Защо изображенията са шифровани

Изображенията са криптирани по много причини, включително идентифициране на създателя на изображение, защита на информацията за авторските права, възпиране на пиратството и блокиране на гледането на изображения от потребители, които не трябва да имат достъп до тях. Чрез криптиране на изображения можете да ги изпращате по имейл или през интернет, без да се притеснявате, че изображенията ви се разглеждат от хора, които не искате да ги виждате. Криптирането на изображения на домашния ви компютър също ще ви даде мярка за сигурност, в случай че хакер получи достъп до вашия твърд диск, а криптирането на изображенията на вашия лаптоп или смартфон също ще направи вашите изображения по-безопасни, ако компютърът или лаптопът ви бъдат загубени или откраднати.

Стеганография

Стеганографията е начин за скриване на съобщения в изображение, текст или дори във видео, но това не е истински процес на криптиране. При цифровите изображения, втора картина може да бъде скрита в първата, като селективно замени някои от двоичните данни, които представляват цвета и интензивността на всеки пиксел с противоположни стойности. Един често срещан стеганографски метод, наречен най-малко значимият битов метод, променя единичните стойности на данните от двоичното изображение, така че единиците да станат нули, а нулите - единици. Само част от данните на двоичното изображение трябва да бъдат променени, за да се скрие друга картина. Стеганографията може да се използва за добавяне на цифрови водни знаци към изображения, за да защити защитените с авторски права материали от кражба, но може да се използва и за скриване на откраднати данни или чувствителна информация. Стеганографските изображения се дешифрират лесно, освен ако не са криптирани и от друг софтуер.

Процес на криптиране

Картината може да се кодира по същия начин, по който текстът се кодира от софтуер. Чрез изпълнение на последователност от математически операции, наречена алгоритъм, върху двоичните данни, съдържащи изображение, софтуерът за криптиране променя стойностите на числата по предсказуем начин. За отключване на кода за кодиране е необходим софтуерен ключ, който е създаден от същия софтуер, който кодира картината. Шифрованото изображение и ключът се изпращат на получателя поотделно, за да се сведе до минимум шансът хакер да може да прихване и двете. Софтуерният ключ, който обикновено е тип парола, се въвежда в софтуера за дешифриране, за да дешифрира кодираното изображение. Сигурността на криптирането зависи от това колко трудно криптираните данни са некриптирани.

Софтуер за криптиране

За кодиране на изображения ще ви е необходим софтуер за криптиране. Основните компютърни операционни системи идват с някаква форма на софтуер за криптиране, но приложения на трети страни са налични и за персонални компютри, таблети и смартфони. Microsoft предоставя BitLocker с Windows 7, докато Mac OS X се предлага с FileVault. Една програма на трета страна е TrueCrypt, която може да създаде примамваща операционна система, за да обърка хакерите. Dropbox, PowerFoler и Cloudfogger са системи за онлайн съхранение на файлове, които включват криптиране като част от тяхната сигурност на данните. Някои програми за криптиране ще ви позволят да обработвате групово изображения и повечето могат да обработват често срещани файлове с изображения като BMP, TIF, RAW, PSD и JPG. Приложенията за телефон ви позволяват да шифровате изображенията директно на телефона си. Приложенията за криптиране за смартфони, базирани на Android, включват WhisperCore и Droid Crypt,и приложенията за iPhone включват Kryptos и SecuMail.