Примери за етичен кодекс за бизнеса

Етичният кодекс на бизнеса е съвкупност от политики, основани на закони и ценности, които една компания иска да спазват всички служители. Различните видове индустрии имат различни регулаторни изисквания, които частично регулират етичния кодекс на компанията. Всички компании могат да определят свои собствени политики, основани на стойността, като част от фирмената марка. Използвайте примери за етичен кодекс, за да помогнете при създаването на вашите политики.

Политики за поверителност и поверителност

През последните години много компании и агенции стават жертва на хакери, които крадат клиентска информация или патентовани данни. Един раздел за етичен кодекс може да изисква служителите да пазят поверителност при работа с лична или лична информация на клиентите. Включете също подобна политика, която се отнася до фирмените тайни. Политиките за поверителност са повече от нещо, което трябва да правите като собственик на бизнес, сега те се регулират и изискват от закона, когато някоя компания събира лична и лична информация. Обучете служителите на най-добрите практики, за да пазят личната информация от ръцете на лошите.

Политики за професионален външен вид

Във вашата компания може да има дрескод или политика за облекло. Това може да включва униформена риза за доставчици на услуги, костюм и вратовръзка за представител на акаунт или бизнес случайни за петък. Това, което човек носи, е част от раздела за етичен кодекс, основан на стойността. Можете също така да заявите, че искате облеклото на служителите да е чисто и притиснато; услуга за почистване, идваща в нечий дом, изглежда по-професионална, когато служителите се появят с фирмени ризи, чисти и без бръчки.

Насърчаване на зелени бизнес практики

Друга тема на етичния кодекс, основана на стойността, е насърчаването на зелени и екологични бизнес практики. Това често включва ограничаване на консумацията на хартия, но също така е свързано с рециклирането, изхвърлянето на отпадъци и видовете продукти, които една компания използва, за да намали въглеродния си отпечатък. Същата фирма за почистване може да изиска всички продукти да спазват специфични екологични стандарти за безопасност за хората, домашните любимци и околната среда.

Спазвайки закона

Спазването на закона е етичен кодекс, който изглежда сякаш не е необходимо да го заявявате. Установяването на това, че служителите са нарушили закона по време или след работа, може да повлияе на марката на компанията. Например, магазин за цветя може да изиска всички шофьори на доставки да поддържат чист запис на шофиране. Ако служител получи DUI след работа, това може да повлияе на способността му да си върши работата, въпреки че дейността не е била по време на смяната му, но това е необходима част от етичния кодекс.

Политики за грижа и внимание

Потребителите често смятат, че бизнесът е само за пари и бърза продажба. Те са затрупани с продажби през целия ден. Като част от своя етичен кодекс, вашата компания може да установи, че служителите извършват бизнес по грижовен и внимателен начин. Помислете за доставчик на домашни грижи, който работи със възрастни хора и техните близки; лечението на пациента и семейството по начин, който демонстрира грижа, може значително да увеличи способността за намиране на нови клиенти.

Този тип етичен етичен кодекс е тема, която работодателите трябва да обяснят ясно в документа и да обучават служителите какви са очакванията за грижовен и внимателен служител.