Предимства в плоска организационна структура

Структурата, която сте избрали за вашия бизнес, изминава дълъг път към вашия успех или неуспех, така че изборът на разума е от съществено значение. Някои бизнеси предпочитат висока организационна структура, в която има множество нива на управление от висши мениджъри до мениджъри и служители на ниско ниво. Въпреки това, някои бизнеси се възползват от плоска организационна структура, в която няма нива на управление между ръководители и служители.

Плоската структура намалява оперативните разходи

В плоска структура вземането на решения се извършва на ниво персонал; тя не продължава от ръководителите до ранга. Служителите в плоска организационна структура получават значителни правомощия с малко или никакъв надзор. Това означава, че нямате разходи за наемане на мениджъри на средно и ниско ниво. Можете да използвате тези пари за други важни аспекти на вашия бизнес, като маркетинг и реклама. Плоските структури обикновено елиминират всички мениджъри, с изключение на мениджърите на изпълнително ниво, така че можете да изпълните по-щадяща операция и да извлечете повече от персонала си, което увеличава производителността спрямо броя на хората, които наемате.

Плоската структура подобрява комуникацията

Един от недостатъците на високата организационна структура е бавният темп на комуникация поради броя на управленските слоеве между ръководителите и служителите. В плоска структура ръководителите и служителите комуникират директно помежду си, без да се налага да преминават през посредници. Това не само ускорява комуникацията, но също така прави комуникацията ясна и разбираема, защото яснотата страда, когато повече хора участват в процеса на комуникация.

Плоската структура намалява микроуправлението

Когато дадена компания има множество мениджъри, има тенденция тези мениджъри да управляват на микрофон всеки детайл от ежедневните задачи, които членовете на персонала трябва да изпълняват. Микроуправлението може да попречи на творчеството, защото служителите се чувстват така, сякаш не могат да направят никакви движения, без да бъдат критикувани. Микроуправлението също така затруднява ефективността. Липсата на доверие, което мениджърите проявяват към своите подчинени, често забавя работния процес, когато трябва да одобрят всичко, преди служителите да продължат да работят по даден проект.

Плоската структура подобрява мотивацията и удовлетворението на служителите

Служителите в организация с плоска структура имат правомощието да реализират своите идеи и начина си на действие, стига да постигнат желаните резултати. Това овластяване не само увеличава производителността, но и повишава мотивацията на персонала. Когато работниците се чувстват така, сякаш им се вярва, те са мотивирани да дадат всичко от себе си и да използват всичките си умения и талант в услуга на своята компания. Мотивираните служители са по-щастливи служители, което подобрява удовлетвореността от работата и най-важното, повишава възможностите за член на персонала.