Как да имате стационарна интернет връзка и телефон едновременно

Широколентовата връзка с цифрова абонатна линия (DSL) използва окабеляването, поставено за телефонни услуги, за да осигури достъп до интернет за вашия дом или бизнес. Но инсталирането на DSL не ограничава достъпа ви до телефонни услуги едновременно. С използването на сплитер по време на инсталацията можете да имате достъп както до интернет, така и до телефонни услуги едновременно, без намеса между двете.

1

Свържете се с доставчик на DSL във вашия район, обикновено телефонната компания или друг доставчик на интернет услуги (ISP), и се регистрирайте за услуги.

2

Включете DSL линейния сплитер в стенен жак, който използвате за вашата DSL модемна връзка. Разделителят разделя услугите на жака на две, едната за телефона и една за модема.

3

Включете телефонен проводник в един от разклонителните жакове. Включете другия край на проводника в гнездото отзад на DSL модема.

4

Включете Ethernet кабел в задната част на DSL модема и след това включете другия край на кабела в наличен Ethernet порт на вашия компютър. Включете захранващия кабел на модема в близкия контакт.

5

Включете компютъра си и изчакайте компютърът да стартира екрана на работния плот. Включете модема и изчакайте той да се свърже с вашия интернет доставчик. Онлайн индикаторът трябва да светне, когато се осъществи връзката.

6

Придвижете се до бутона „Старт“ на вашия компютър и след това изберете „Контролен панел“. Щракнете върху „Мрежа и интернет“, последвано от „Център за мрежи и споделяне“, след това „Настройване на връзка или мрежа“. Щракнете върху „Свързване с интернет“, за да използвате новата интернет връзка във вашата система.

7

Включете DSL линеен филтър във втория жак на сплитера, за да филтрирате шума от връзката. Включете втория телефонен проводник във филтъра и след това в телефона, за да ви позволи да използвате телефонна услуга заедно с вашата интернет услуга.