Как да нулирате Comcast модем

Когато използвате Xfinity линия на Comcast за кабелни и гласови модеми за вашия бизнес офис, има случаи, когато нулирането на модема е разумно. Ако забележите, че служители чакат при прехвърляне на файлове или ако не можете да се свържете с интернет или връзката ви е болезнено бавна, нулирането може да възстанови модема ви до оптимална функционалност при повечето обстоятелства. Нулирането на модема варира леко в зависимост от модела на модема.

Бутон за рестартиране

Някои модеми Comcast са оборудвани с бутон "Нулиране" за бързо нулиране. За да нулирате тези модеми, намерете бутона „Нулиране“ отпред или отзад на вашия модем. Местоположението варира от един модел до следващия, но бутонът винаги се изчиства маркиран. Натиснете и задръжте бутона за поне пет секунди. В зависимост от модема на модема ви може да се наложи да използвате тънък, неметален предмет като върха на химикалката, за да натиснете бутона. Освободете бутона и оставете модема няколко минути, за да завърши процеса на нулиране.

Силово колоездене

За модеми без бутон за нулиране ще трябва да "включите захранването" на модема. Изключете компютъра или рутера. Трябва да изключите само кой компонент е директно свързан към модема. Изключете захранващия кабел на модема от контакта и го оставете изключен за не по-малко от 10 секунди. След като свържете модема отново, изчакайте 30 секунди, преди да стартирате резервно копие на компютъра или рутера.

Гласови модеми

Клиентите на Comcast, които също са абонирани за гласова или телефонна услуга от Comcast, използват специален модем с бутон за нулиране. Намерете бутона „Нулиране“ отпред или отзад на модема и натиснете и задръжте бутона за нулиране с помощта на тънък, неметален предмет, като върха на химикалката. Задръжте бутона, докато светлините на лицевата страна на модема не се изключат. Освободете бутона и изчакайте модемът да се върне обратно и да се инициализира отново. Този процес може да отнеме до пет минути, но е необходимо да се възстанови пълната функционалност както на интернет, така и на гласови услуги.

Нерешаване на проблема

Ако нулирането на модема не възстанови успешно връзката ви, опитайте да нулирате модема отново или използвайте инструкциите за включване на захранването за модели, които имат бутон за нулиране. Ако връзката все още липсва, свържете се с техническата поддръжка на Comcast за допълнителни инструкции, защото може да има проблем със услугата във вашия район или хардуера на модема.