Разрешаване на Mac да разпознае Android

Ако просто свържете вашето устройство с Android към Mac с USB кабел, вашият Mac няма да разпознае устройството, както го прави компютър с Windows. Вместо това, за да свържете устройството си с Android към вашия Mac, включете режима за отстраняване на грешки на Android, преди да се свържете чрез USB.

1

Натиснете бутона „Меню“ на вашето устройство с Android и докоснете „Настройки“.

2

Докоснете „Приложения“, след това „Разработка“.

3

Докоснете „USB отстраняване на грешки“.

4

Свържете вашето устройство с Android към вашия Mac чрез USB кабела.