Предимства и недостатъци на банковите заеми

Налични са банкови заеми за финансиране на закупуването на запаси и оборудване, както и за получаване на оборотен капитал и средства за разширяване на бизнеса. Тези заеми са надежден и надежден метод за финансиране на малък бизнес, но банките често финансират само фирми със значително обезпечение и дългогодишен опит, а условията, които предлагат, често са много строги. Собствениците на фирми трябва да преценят предимствата и недостатъците на банковите заеми спрямо други средства за финансиране.

Предимство: Запазете контрол над компанията

Банката дава заеми на бизнес въз основа на стойността на бизнеса и възприеманата от него способност да обслужва заема, като извършва плащания навреме и изцяло. За разлика от дяловото финансиране, където бизнесът емитира акции, банките не заемат никаква собственост в бизнеса. Банковият персонал също не се включва в нито един аспект от управлението на бизнес, на който банката отпуска заем. Това означава, че желаете да запазите пълното управление и контрол на вашия бизнес без външна намеса.

Предимство: Банковият заем е временен

След като бизнес кредитополучателят изплати заем, няма повече задължения или ангажираност с банковия кредитор, освен ако кредитополучателят не желае да вземе последващ заем. Сравнете това с дялово финансиране, при което компанията може да изплаща дивиденти на акционери, докато съществува бизнесът.

Предимство: Лихвата се приспада от данъка

Лихвите по заеми на бизнес банки подлежат на данъчно облагане. Освен това, особено при заеми с фиксирана лихва, при които лихвеният процент не се променя по време на даден заем, плащанията за обслужване на заема остават същите през целия живот на заема. Това улеснява предприятията да планират и планират месечни плащания по заема. Дори ако заемът е заем с регулируем лихвен процент, собствениците на фирми могат да използват проста електронна таблица за изчисляване на бъдещи плащания в случай на промяна в лихвите.

Недостатък: Труден за квалификация

Един от най-големите недостатъци на банковите заеми е, че те са много трудни за получаване, освен ако малък бизнес не разполага със значителни резултати или ценни обезпечения като недвижими имоти. Банките внимават да отпускат заеми само на фирми, които могат ясно да изплащат заемите си, а също така се уверяват, че са в състояние да покрият загуби в случай на неизпълнение. От бизнес кредитополучателите може да се изисква да предоставят лични гаранции, което означава, че личните активи на кредитополучателя могат да бъдат запорирани в случай, че бизнесът се провали и не е в състояние да изплати целия или част от заема.

Недостатък: Високи лихвени проценти

Лихвените проценти за заеми за малък бизнес от банки могат да бъдат доста високи и размерът на банковото финансиране, за който даден бизнес отговаря, често не е достатъчен, за да отговори напълно на неговите нужди. Високият лихвен процент за финансирането, което бизнесът често получава, забавя разширяването му, тъй като бизнесът трябва не само да обслужва заема, но и да се занимава с допълнително финансиране, за да покрие средства, които не са предоставени от банката. Заемите, гарантирани от Американската администрация за малък бизнес, предлагат по-добри условия от другите заеми, но изискванията за получаване на тези субсидирани банкови заеми са много строги.