Какво представлява изплащането на пари в счетоводството?

Изплащанията в брой, наричани още плащания в брой, в счетоводството се отнасят до плащания, извършени от компания през определен период, например тримесечие или година. Включва плащания, извършени в брой, но също и чрез парични еквиваленти като чекове или електронни преводи на средства. Всеки запис на страницата за изплащане на пари в брой трябва да включва датата, сумата, начина на плащане и целта на транзакцията.

Значимост

Плащанията в брой измерват сумата на парите, която действително изтича от дадена компания, която може да бъде много различна от реалната печалба или загуба на компанията. Например, ако вашият бизнес използва метода на начисляване, отчитате разходите, когато ги направите, а не когато ги плащате. По същия начин се отчитат доходите, когато ги спечелите, а не когато действително сте платени. Но ако приходите ви не се получават толкова бързо, колкото искате, но плащате разходи, може да отчитате печалба, но да останете без пари.