Как да превъртате страници на MacBook

Можете да превъртате страница, като щракнете и плъзнете лентата за превъртане отстрани на страницата, но това е тромаво и отклонява курсора ви от избора на текст или щракване върху връзки. Можете също да използвате стрелката надолу, но страницата може да се превърта твърде бързо, за да можете да четете удобно. Много по-удобно е да използвате вградената функция на MacBook за превъртане с два пръста, за да превъртате удобно страниците на вашия лаптоп.

1

Отворете „Системни предпочитания“ през менюто на Apple в горната лява част на екрана.

2

Изберете "Trackpad" от раздела "Хардуер".

3

Поставете отметка в квадратчето до „Превъртане“ под заглавието „Два пръста“, ако квадратчето вече не е избрано. Затворете системните предпочитания.

4

Поставете два пръста върху тракпада на вашия Macbook и ги преместете нагоре или надолу, за да превъртите нагоре или надолу през текущата си уеб страница или документ.