Регулиране на цветовете на екрана на Apple iPhone

Интерфейсът на Apple iPhone използва доста последователни цветове и повечето от екранните цветове не могат да бъдат променяни от собственика. Потребителите на iPhone обаче могат да обърнат цялостната цветова схема на устройството. Обърнатите цветове на екрана могат да помогнат на хората с увредено зрение или далтонистите да навигират в телефона и могат да направят текста по-четлив.

1

Отворете началния екран на iPhone и докоснете приложението „Настройки“.

2

Изберете „Общи“ и след това докоснете „Достъпност“.

3

Намерете раздела с надпис „Vision“. Превключете опцията „Обръщане на цветове“. Когато опцията е "Включена", цветовете на iPhone се обръщат.

4

Докоснете настройката обратно на "Off", ако искате да се върнете към нормалната цветова схема.