Какво означава „нужди на пазара“?

„Пазарни нужди“ е маркетингова концепция, която е свързана с функционалните или емоционални нужди или желания на целевия пазар. Като цяло успешната компания идентифицира кога сегмент от клиенти не се обслужва ефективно от съществуващите доставчици и разработва и популяризира продукти или услуги, за да съответства. Колкото по-критични са нуждите на пазара и диференцирани предложения на вашата компания, толкова повече печалба можете да генерирате потенциално.

Целеви маркетинг

Една от първите стъпки в маркетинга е да разгледате целевата аудитория за вашите продукти или услуги и да идентифицирате един или повече пазарни сегмента. Пазарният сегмент е по-малка група от потенциални клиенти със споделени черти, интереси, поведение, модели на употреба или начин на живот. Докато някои компании масово предлагат на общата аудитория, много малки фирми идентифицират избрана група клиенти и се фокусират върху задоволяването на техните нужди. По-малък, по-хомогенен пазарен сегмент ви позволява да се съсредоточите върху конкретни нужди.

Функционални или емоционални нужди

Потребностите обикновено се категоризират като функционални или емоционални. Когато пазарът има функционални нужди, хората искат продукт или услуга, които да осигуряват рационални ползи. Купувачите с по-ниски доходи обикновено искат превозно средство, което да ги отведе там, където трябва, с висока икономия на гориво, безопасност и надеждност. Това е функционална нужда. Доставчикът на развлечения или семейни дейности може да се хареса на родители от определена група доходи, които искат да създадат опит за семейни връзки - за задоволяване на емоционални нужди.

Диференциран маркетинг

Диференциацията е ключов компонент на ефективния маркетинг, особено в силно конкурентни индустрии. Често множество компании или марки се конкурират кой да отговори най-добре на нуждите на определен пазар. Разработването и предлагането на различни характеристики, по-ниска цена, елитно обслужване, по-добри материали, екологична отговорност, хранителна стойност или цялостно решение са начините да различите марката на вашата компания. Ясното демонстриране на превъзходни предимства, които имат значение за вашите клиенти, не само ги привлича, но ви позволява да таксувате от умерени до високи цени.

Продукти и услуги

Пазарните нужди могат да включват материални или нематериални нужди - или и двата вида. Осезаема нужда означава, че клиентът се нуждае от продукт, който предлага осезаеми предимства. Храната е осезаем продукт, който отговаря на нуждите от глад, например. Съществува нематериална нужда, когато клиентът иска услуга, която се предлага с опит, спестяване на време или стойност. Клиентски сегмент от заети професионалисти може да се нуждае от доставчик на услуги за грижа за тревата, защото клиентите нямат време да косят и да се грижат за собствените си тревни площи.