Рестартиране на таблет Samsung

Въпреки че обикновено се считат за стабилни устройства, Galaxy и други таблети на Samsung понякога може да изискват рестартиране, за да отстранят проблеми. Чрез рестартиране на таблета обикновено се отстраняват проблеми като бавна производителност, недостатъчна памет и блокирани програми или приспособления. Рестартирането на таблет Samsung просто изисква натискане и задържане на съответния бутон и след това избор на правилната опция за рестартиране на таблета.

1

Натиснете и задръжте за няколко секунди бутона „Захранване“ на таблета на Samsung.

2

Отпуснете бутона, когато на таблета ви се появи менюто „Опции за захранване“.

3

Докоснете бутона „Рестартиране“, за да рестартирате таблета си Samsung.

4

Изчакайте устройството да се изключи и след това се захранвайте самостоятелно. След като заключеният екран се появи отново, таблетът ви се рестартира успешно.