Какво не се брои като герои в Twitter?

Предаването на вашето съобщение по ясен и кратък начин винаги помага да се заинтересува аудиторията ви в социалните медии, но става важно в Twitter. Когато имате само 140 знака, в които да се побере вашето съобщение, всеки един от тях се брои, особено когато смятате, че почти всичко в туит има ефект върху броя символи.

Всичко се брои

Що се отнася до Twitter, всеки един символ в туит се брои като един за целите на броя на символите. Това включва не само букви и цифри, но също и интервали и други пунктуационни знаци; буквите с ударени знаци също се броят като само един знак, независимо от начина, по който ги въвеждате. Неразделни части от разговорите в Twitter, като споменавания и хаштагове, не се пренебрегват, така че колкото повече от тях вашият туит съдържа по-малко символи, които сте оставили за действителното си съобщение.

Единственото изключение

Има само едно изключение от това правило. Тъй като Twitter използва собствена услуга за съкращаване на URL адреси, всеки адрес на уебсайт, който публикувате в туит, ще се брои като 22 знака, независимо дали първоначално е бил по-дълъг или по-кратък от него. С други думи, ако вашият туит съдържа един URL адрес, ще ви останат 118 знака за останалата част от съобщението ви.