Запазване на пароли на iPhone

Ако искате да използвате вашия iPhone за управление на всеки аспект от вашата онлайн идентичност, вероятно влизате в много различни акаунти, като Facebook, Gmail, MSN, Twitter и Yahoo. За да избегнете въвеждането на паролите и потребителските имена всеки път, когато влезете, конфигурирайте вашия iPhone да запазва паролите и автоматично да попълва полетата за парола. Тъй като запазването на пароли представлява риск за сигурността, функцията за запазване на паролата на iPhone е изключена по подразбиране.

1

Включете вашия iPhone и отворете менюто.

2

Докоснете иконата за настройки и след това докоснете Safari.

3

Докоснете опцията за автоматично попълване.

4

Плъзнете плъзгача Имена и пароли до Включено, за да започнете да запазвате пароли и потребителски имена.

5

Отидете до вашия имейл клиент и въведете вашето потребителско име и парола.

6

Докоснете Вход. Ще бъдете попитани дали искате да запазите тази парола, която сте въвели.

7

Докоснете Да, ако искате да запазите паролата. Ако не искате да запазвате паролата, докоснете Не сега или Никога за този сайт.