Как да възстановите презаписан файл на Word

Ако сте презаписали файл на Word и не сте запазили по-стари копия на файла под различни имена на файлове, можете да проверите дали Windows 7 има предишна версия на файла, за да се възстанови. Тези предишни версии са или създадени от Windows Backup, или запазени като част от точка за възстановяване на Windows. Броят на наличните предишни версии ще зависи от това дали се изпълняват услугите за архивиране и / или възстановяване на Windows или не, и ако да, колко често архивирате компютъра си.

1

Щракнете върху „Старт“ и след това щракнете двукратно върху „Компютър“.

2

Щракнете двукратно върху устройството, съдържащо вашия презаписан файл, и прегледайте местоположението му.

3

Щракнете с десния бутон върху файла на Word и изберете „Възстановяване на предишни версии“. Ще се попълни списък с налични елементи, заедно с техните местоположения.

4

Кликнете върху версията, която искате да възстановите, и кликнете върху „Възстановяване. . . "