Как да блокирам интернет на рутер

Достъпът до интернет е важен инструмент за много бизнеси, но също така може да бъде вредно, ако служителите прекарват твърде много време в сърфиране в интернет, вместо да изпълняват редовните си задължения. В някои случаи може да се наложи да ограничите достъпа до Интернет от определени компютри или да блокирате достъпа до интернет направо по време на части от работния ден. Въпреки че има редица софтуерни решения на трети страни и корекции на операционната система, които могат да бъдат направени на всеки компютър, обикновено е по-евтино и по-ефективно да се използват вградените функции за ограничаване на мрежовия рутер.

1

Влезте в страницата за административна конфигурация на вашия рутер. Това обикновено се осъществява чрез въвеждане на IP адреса на рутера в мрежата, въпреки че някои рутери позволяват достъп и чрез използването на специализиран софтуер.

2

Намерете раздела „Правила за достъп до интернет“, „Родителски контрол“ или „Клиентски IP филтри“ на страницата за административна конфигурация. Това вероятно ще бъде в раздела Защитна стена на страницата за административна конфигурация, въпреки че различните производители на рутери могат да групират елементите по различен начин. Щракнете върху съответната връзка за достъп до страницата, като въведете вашата административна парола, ако е необходимо.

3

Създайте нова политика или въведете обхвата на мрежовите IP адреси, които ще повлияе на блока. Всеки компютър има IP адрес, така че въвеждането на конкретен IP адрес или диапазон от адреси ще контролира кои компютри са засегнати. В зависимост от това как е конфигурирана страницата с настройки, може да се наложи да посочите, че политиката ще блокира достъпа до интернет, вместо да го разрешава.

4

Установете времева рамка или задайте блока винаги да е активен. Задайте блока да влияе както на TCP, така и на UDP, така че да предотвратява целия интернет трафик, вместо да позволява преминаването на определени видове трафик.

5

Щракнете върху съответния бутон, за да запазите политиката или да приложите промените към вашите IP настройки. Може да се наложи да маркирате конкретната политика или IP блока като „Разрешено“ или „Активно“, преди да запазите.

6

Тествайте блока, като се опитате да получите достъп до Интернет от вашия компютър или друг засегнат компютър. Блокирането ще засегне всички компютри, свързани към мрежата, освен ако не сте изключили конкретно някои. Ако все още имате достъп до интернет от компютър, който трябва да бъде засегнат, проверете отново настройките си, за да се уверите, че блокирането е активирано.

7

Деактивирайте блока, като се върнете към екрана за административна конфигурация и деактивирате политиката или премахнете IP блока.