Разлика между фактурата Pro Forma и търговската фактура

Проформа фактурата е спекулация, най-доброто предположение за цената на поръчката, преди да бъде попълнена. Проформа фактурите обикновено се използват за внос и износ, особено когато купувачът и продавачът нямат история на съвместна работа.

Търговската фактура отразява реална ситуация, показваща цени и количества за действително продаденото. Документите могат да изглеждат по същество еднакви, но проформата отразява ситуация, която не е непременно реална, въпреки че отразява най-доброто предположение на продавача какво ще включва окончателната търговска фактура.

Бакшиш

Проформа фактура предоставя прогноза за крайния размер на поръчката. Търговска фактура показва крайната сума, която трябва да бъде платена. Проформа фактурите се използват при внос и износ, за да се декларира стойността на стоките за митниците. Търговските фактури се използват в счетоводството, за плащане на сметки.

Предназначение на Pro Forma и търговски фактури

Целта на проформа фактурата е да даде на клиента ясна представа какво да очаква. Това е добронамерена оценка, показваща какво може да се знае предварително, като цени и условия, и средна сума за фактуриране на видовете заявени елементи. Клиентът може също да използва проформа фактура, за да реши дали да направи поръчка или не.

Целта на търговската фактура е да поиска плащане за артикули, които действително са били продадени, като показва сумата, която действително трябва да бъде платена.

Използване на Pro Forma и търговски фактури

Доставчикът може да предостави проформа фактура в ситуация, в която е невъзможно да се предвиди точна цена, но е възможно да се даде обща представа за предстоящите такси. Проформа фактурата може да бъде и възможност за излагане на променливите, които могат да отразяват сумата на окончателната фактура, като неочаквани проблеми, които могат да възникнат при попълване на поръчка. Някои проформа фактури дават параметри за потенциални отклонения, като например да се каже, че тиражът може да се окаже с 10 процента над или под поръчаната сума. Вносителите използват проформа фактури, когато декларират стойността на стоките в пратка за митническо оформяне.

Търговска фактура се използва за предоставяне на окончателно извлечение, отразяващо случилото се по време на процеса на попълване на поръчка или завършване на проект. Клиентът ще използва това извлечение, за да плати сметката и ще я съхранява за данъчни и счетоводни цели.

Формат на Pro Forma и търговски фактури

Проформа фактурата може да изглежда почти по същия начин като търговската фактура. Той обаче трябва да бъде ясно обозначен като „проформа“ или с някакъв друг език, който отразява факта, че това е само приблизителна оценка и не трябва да се плаща, докато работата приключи и окончателната фактура бъде издадена.

Счетоводство на Pro Forma и търговски фактури

Проформа фактура е полезна за бюджетиране. Това дава на вашия бизнес обща представа за сумата, която ще се дължи и кога трябва да бъде платена. Търговска фактура е необходима за плащане на сметката и отбелязването й като разход. Той трябва да се съхранява и подава за справки и за архивиране на вашата счетоводна информация в случай на одит.