Безвъзмездни средства за стартиране на пчелин

Пчелите са жизненоважни и отпускането на пари за нови пчелини става все по-често, за да се насърчи разширяването на развитието на кошерите и да се инжектира така необходимия капитал в бизнес с ограничен марж. Пчелите са важни за производството на мед, но те също са от съществено значение за производството на култури. Така че не само печалбите от мед и восък са засегнати.

Значението на пчеларите

Някои пчелари се фокусират изключително върху производството на мед, докато други отглеждат опрашители. Опрашителите са от решаващо значение в селскостопанската индустрия. Без пчели, които да опрашват посевите, добивите търпят значителни загуби. В някои случаи е по-малко от половината от типичния добив на реколта без пчели.

Пчеларите могат да са неподвижни или да пътуват из страната, преследвайки сезони на реколтата. Подвижните пчелари изграждат кошери, транспортират пчели в камиони и създават култури. Пчеларят може да обработи реколтата от бадеми в Калифорния, преди да се премести в соя в Средния Запад. Бизнесът работи целогодишно и фермерите плащат на пчеларите, за да запазят края на тази важна, взаимозависима връзка.

Пчеларският свят е изпитвал значителни затруднения с разстройство на колониалния колапс (CCD). CCD кара цели колонии да отмират, поставяйки пчеларя в предизвикателно финансово положение.

Безвъзмездни средства за пчелина и ферма

Безвъзмездни средства за общо земеделие и развитие на селските райони се предоставят за амбициозни и утвърдени пчелари. Много от тях не са предназначени изрично за пчелини и са отворени за различни приложения. Пчелите обаче са класифицирани като добитък и те отговарят на условията за широк спектър от безвъзмездни програми.

Програмата за насърчаване на пазара на земеделски производители е значителна възможност за безвъзмездна финансова помощ от 5000 до 10 000 долара. Можете да приложите тези средства към пчелина. Тази безвъзмездна помощ е по-подходяща за производители на мед, които продават на местни фермерски пазари и чрез кооперативни хранителни програми.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) също предлага отлична възможност със своята безвъзмездна помощ за селско стопанство. Този голям грант варира от 10 000 до 500 000 щатски долара с уговорката, че бизнесът трябва да има по-малко от 50 служители и по-малко от 1 милион долара годишни приходи. Той функционира като перфектната безвъзмездна помощ за малък бизнес, който иска да инвестира в оборудване за пчелина: С тези пари може да се изгради обширна пчеларска операция.

Потърсете периодични стипендии и местни програми

Безвъзмездната помощ за селски доход не се финансира ежегодно, но разпределените средства често са в диапазона от пет до шест цифри. Проверявайте всяка година за състоянието на тази програма с периодично финансиране, за да определите допустимостта.

Също така потърсете програми, спонсорирани от вашата държава или община, фокусирани върху развитието на селските райони, животновъдството и фермерските програми. Разширяването отвъд селскостопанския свят и кандидатстването за общи субсидии за малък бизнес, които се финансират от частни и федерални фондове, могат да помогнат за осигуряването на допълнителен капитал чрез безвъзмездни средства за пчелин.

Търсете и кандидатствайте за безвъзмездни средства

След като проучите USDA и специфичните за фермите програми за търсене, потърсете на уебсайта Grants.gov или използвайте една от търсачките за безплатни програми за безвъзмездна помощ. Изградете база данни с възможности и проследете вашите срокове и годишни заявления.

Писането на заявления за безвъзмездна помощ отнема много време и осигуряването на средства за пчелина зависи от цялостното попълване на заявленията, доколкото е възможно. Използвайте редактор за корекция на есета и помислете за наемане на професионален автор на стипендии, който да подпомогне програмите за безвъзмездна помощ с висока стойност. Ако получите един от по-големите безвъзмездни средства, инвестицията във външна помощ би си струвала.

Изграждането на пчелин за отглеждане на пчели е скъпо. Програмите за отпускане на безвъзмездни средства могат да помогнат със средства за суровини и труд, необходими за завършване на проект.