Как да въведете IP адрес в адресната лента

Адресът за интернет протокол е поредица от числа, които сочат към местоположение в мрежата. IP адресите са от съществено значение за работата на Интернет и други видове мрежи. Обикновено не виждаме IP адреси, защото използваме думи, наречени „имена на домейни“, които мрежата превръща в IP адреси чрез сървъри за имена на домейни. Всичко, достъпно чрез име на домейн, е достъпно и чрез IP адрес, но не всички IP адреси имат имена на домейни.

1

Щракнете в адресната лента на вашия браузър. Адресът в адресната лента трябва да бъде маркиран.

2

Натиснете клавиша „Backspace“ или „Delete“, за да изтриете адреса.

3

Въведете подходящия префикс за IP адреса. Ако се опитвате да осъществите достъп до интернет уебсайт или рутер, напишете: // Ако искате да се свържете с компютър във вашата локална мрежа, напишете: \ Ако IP адресът е за файлов сървър на File Transfer Protocol, напишете: ftp: //

4

Въведете числовия IP адрес. IP адресите се състоят от четири цифрови сегмента с по една до три цифри, например 74.125.226.227 и 208.80.152.201.

5

Натиснете клавиша “Enter” или “Return”.